Мислещите коне- мистика или откритие

През 1912 г. в Германия е излязла книга „Мислещите животни" от Карл Кралл в нея той разказва за своите удивителни коне, които можели да четат, да отговарят на въпроси и да смятат. В предисловието на книгата автора пише, че прекрасно осъзнава, че тази книга ще предизвика много възражения, но се надява че повече изследвания ще се направят в посоката по която е поел той.

И наистина книгата му е предизвикала истински фурор и е породила ожесточени спорове. За разумните коне се е събрало специално заседание на немските зоолози, а след това и международен конгрес в Монако. Много учени реално са застанали зад мнението в книгата, даже известният Вилхелм Оствалд, един от основположниците на физичната химия, е твърдял, че работата на Кралл ще има същото значение като теорията на Дарвин. Историята на мислещите коне е започнала и преди изследванията на Кралл. Първи се е опитал да научи конете на четмо и писмо друг немски изследовател— Вилхелм фон Остен. Бидейки от богато семейство, той винаги е живял скромно, аскетично. А свободното си време той е посвещавал на опитите си с коня Ханс. Той се е опитвал да докаже, че и конят притежава умствени способности. След две години упражнения умния Ханс е започнал да разбира и изпълнява устни задачи. Той се е научил да отброява с крак от 1 до 30 и да пресмята. А чрез номерирани таблични с букви чрез почукване с копито броя на номера на таблицата се е научил да съставя думи и да отговаря на зададените въпроси. Ханс е можел да различава и миризми (ванилия, мента и др), знаел е как се казват, познавал е лица, различавал е монети, карти, и др.

След смъртта на Вилхелм фон Остен умния Ханс е откупен от автора на книгата Карл Кралл, той продължава работата и опитите с коня. Научава да изпълнява устни команди като"Обърни си главата на ляво-дясно"; „Направи крачка-напред-назад";Затвори вратата" и още много... Той имал и други коне с които се занимавали с аритметика, забелязал е, че конете бързо научават числа като 1 и 2, отброявайки ги с предните си крака. След достатъчни упражнения се учели и на цифрите до 10 и най-вече на 0, за обозначаване на 0 конете обръщали главата си на дясно. Някои коне се научили до броят до 100, отброявайки с десния си крак единиците а с левия десетиците. Карл даже е твърдял, че конете могат да извършват и по-сложни действия като делене и умножение, корен от число и други, дори смятал, че конете се справят много по-бързо и добре със сложните математически действия от обикновения човек.

С четенето и писането също не изоставали опитите му. Доста учени смятат, че конете разполагат с телепатия, която им помага не само в живота им в естествена среда, но и за живота им сред хора. Учените смятат, че в опитите на Карл всъщност конете чисто телепатически са разбирали какво да отговорят четейки мислите на собственика си.

Н. ЗАЙЦЕВ, превод Ренета Томова