Практическа част за обработка на копитата

Метода на дивите коне” е бил измислен, за да може конете, които преди са били подковавани да се чувстват добре след свалянето на подковите. На копитата им се придава форма свойствена на формата на дивите коне, които постоянно растат и се изтриват.

Пода на копитото трябва да се оставя в пълната му дебелина, защото той държи копитото цяло, не позволява на бялата линия да се отдели. Естествения леко вдлъбнат свод се получава от самосебе си, когато бялата линия е напълно здрава и възстановена. Ъглите се изрязват до нивото на пода, така че да не докосват земята. Съединението между ъглите и пода играе много важна роля за структурата на петите. Нивото на петите също е до нивото свръзката между пода и ъглите.

По равен път конят трябва да стъпва от петите на зацепа на копитото си- това е показател за добра обработка на копитата. Миг преди копитото да докосне земята трябва да се вижда как копитото се изхвърля напред и всички кости сякаш се разгъват. Това се отнася за предните копита, задните се движат така винаги независимо как са обработени.

 

 

За да може правилно да се движи конят, копитата трябва да са добре балансирани.

 

При балансираното копито- разстоянието от точката на отделяне до най-широката част е по-малко от колкото от широката част до ъглите на петата

 

При не балансираното копито