Как да разберем характера на коня? част 1

Разбирането на характера на коня- това си е изкуство и за станем виртуози в това изкуство- трябва да започнем постепенно, а вече времето и практиката ще ни правят все по-добри. Когато имате основата и необходимите знания ще можем да ги ползваме съвсем естествено в ежедневието си и ще се научим да виждаме конете с други очи. На особеностите в поведението на коня показват формата, постановката и размера на главата му, профила му. Анализът на главата на коня могат да ни дадат обща представа за характера му.

Главата на коня се явява главния изразител на неговата индивидуалност.

Профил

В общи линии правия профил говори за простодушен характер, а пречупения е индикатор за чувствителност, понякога страхливост(Пречупения профил се възприема различно в различните култури) Гърбавия или римския нос- на самоувереност. Въпреки това тези признаци трябва да се съпоставят и с други особености на главата на коня. Гърбоносия кон може да бъде отличен атлет- показател за това се явява формата и изражението на очите.

Равен –профил: Добър за общуване кон

 

Пречупен профил: Тенденция към чувствителност и страхливост

 

Пречупен профил в съчетание с дълъг тип „еленов" нос: оказва на развит ум и увереност


Пречупен профил в съчетание с „еленов" нос и изпъкнало чело: оказва на труден, често изменчив характер, при общуване с такъв кон се изисква повече търпение и разбиране

Гърбонос профил- „римска глава": Счита се, че тези коне са упорити и тъповати, при оказване на силен натиск стават доста инати, защото те трудно се учат.

Лек гърбонос профил: Тези коне обикновено са уверени в себе си, много издръжливи. Това са идеалните коне за обучение.

Дълъг профил: по-бавно мислещ кон. А ако главата е широка в челото и се свива към края- говори за висок интелект.

Дълга, тясна глава: кон, който ще прави всичко, което искате от него, ако му се дават ясни и разбираеми указания. Иска се повече търпение при общуване


Широка глава: бавно се обучава

Изпълнала кост на переносицата: не достатъчна еластичност при общуване

Големи и окръглени бузи: умен и благ кон

Средни по размер бузи: средна способност към обучение

Малки по размер бузи: по-бавно съобразява, не добър за спорт

Изпъкналост между очите: непредсказуеми, изисква се много търпение

Изпъкналост под нивото на очите: често оказващи съпротивление на натиск

Малка изпъкналост под нивото на очите: може да има промени в поведението

Скосен нос: често се среща при топлокръвни коне. често изпитват ездачите си, за да разберат кой е лидера

Скосен нос тип "еленов": доминантен характер

Квадратен нос: стабилен характер

Издължен нос с меки черти: при много чувствителни коне

"чашкообразен" нос: това определение е дадено от англичаните, описващи носовете на арабските коне. Те са толкова изящни, че могат да се поберат в чайна чаша. Говори за висок интелект и чувствителност

Малък, сложен нос: самоуверен и упорит характер

Леко закръглен нос: упоритост

Прекалено дълга уста: повишена възприемчивст, висок интелект, бързо се обучава.

Къса уста: по-трудно се обучава

Среден нос: не говори за нищо особено, трябва да се следи за други признаци

Изпъкналост около горната част на устата: пристъпи на упоритост, избягвайте конфронтации с такива коне, понеже те ги правят по-инати

Права горна устна (погледната отпред): тенденция към независимост

Мустаци: дружелюбност

Изтеглена горна устна: по-неуверени

Твърда горна устна: оказва на затворен в себе си характер, често не се интресуват от общуване с хора

Подвижна долна устна: признак на нервност при много чувствителните коне, трудно се съсредоточват

Подвижна горна устна: любопитност и желание за контакт с хората

Разхлабена горна устна: невнимателност

Увиснала долна устна: бавен ум

Сложна форма на устните и подбрадичката: сложен характер

Добре изразена сърцевидна форма на горната устна: емоционален и любопитен кон

Ноздри със среден размер: средни умствени способности

Големи, подвижни и открити ноздри: признак за развит интелект, интерес, желание за сътрудничество

Големи, открити ноздри, меки отдолу и разширяващи се нагоре: говори за висок интелект и за това, че конят често  и по много мисли.

Тесни и малко подвижни ноздри: трудно разбират какво се иска от тях

Бръчки над ноздрите: могат да са симптом за често изпитвана болка или презрение

Добре очертани краища на ноздрите: сътрудничество

Добре очертани, пропорционални ноздри: мислещи коне, сътрудничество

Големи, открити, закръглени отгоре ноздри: разбиращ и сътрудничещ кон

Кръгла и плавна брадичка: прост и открит характер

Двойна брадичка: изключително умни коне!

Дълга, плоска и тясна брадичка: развит интелект

Заострена и твърда брадичка: нервен, уприт, често реагиращ неадекватно

Сложна брадичка: сложен характер

Средно дебела брадичка: спокоен характер

Къса закръглена брадичка: надежден кон
Очаквайте част 2: признаци определящи се от очите, ушите, въртели по главата и тялото

 

автор:

Linda Jones

 

Превод: Ренета Томова