Болните копита водят до болни тела

В предната статия проследихме за правилната и неправилна поза на конете, в следствие от неправилното подковаване. Постоянния наклон напред има страшно последствие за скелетно мускулния апарат. Като начало това създава дисфункция в „запиращия механизъм" на предните крака. След това цялата им мускулатура става въвлечена в последващите вторични компенсации.

"Запиращия механизъм" на предните крака работи така, че да спре крака прав, от рамото до копитната кост, превеждайки в действие числено равни, но противоположни по направление сили от рамото до копитото, надолу чрез система от мускули и сухожилия. Този запиращ механизъм позволява на коня да си почива и да спи прав. Това е еволюционна необходимост, която предотвратява умората при животните, които трябва да са на крака през по-голяма част от времето.

Когато конете имат физиологически правилна форма на копитата, тя държи краката в този механизъм и фактически отсъства мускулното напрежение когато предните крака са вертикални, само тогава тази система работи ефективно.

Конете, които не могат да използват този апарат на предните си крака са принудени да използват други групи мускули на предната част на тялото си, за да помогнат на предните си крака да стоя прави. Тези допълнителни мускули обикновено участват в движението и допълнителната работа ги кара да се развиват като стават фиброзни, свити и напрегнати. С годините това напрежение естествено се трупа, болката в мускулите се увеличава, че някои коне придобиват извита поза, за да успеят поне малко да се облекчат. Тогава вече владелците забелязват, че е настъпила някаква промяна и има проблем и търсят ветеринарна помощ. (Забележете колко време всъщност е минало от началото на проблема.)Обикновено даже деформацията на копитата дори не се разглежда като първопричина на проблема, защото до сега повечето ветеринари не са открили и учили за рехабилитацията без подкови. Старото и учено от тях решение е хирургическото вмешателство за срязване на връзките и нарушените нерви. След такива операции конете се подлагат на коректиращо подковаване и обезболяващи за цял живот. Предполагам, че това е просто убийствена работа! Но в същото време деформацията на копитото продължава безпрепятствено да си предизвиква рарефикация на костта и дефекти вътре в капсулата на копитото. Тези промени са очевидни на ренгеновите снимки и е прието да се смята, че имено те са причината за куцането на коня, а всъщност това са вторични последствия.

Вторични проблеми в мускулите на задната част на тялото, в следствие от болка в копитата.

"Реверсирани ъгли " и свързаните с тях проблеми в тялото.

Понеже времето минава и конят всячески се опитва да реши проблемите си с движението, той развива компенсации по цялото си тяло, на подобие на шахматната дъска. Последствията се появяват и в задната част на тялото, болка в кръстния отдел и в подколяното сухожилие. Това е свързано с факта, че конят държи предницата си и премества по-голяма част от теглото си към задната си част. Така и задните копита стават въвлечени в процеса на деформация като започват да развиват неправилни ъгли и ниски пети. Често ъглите на предните и задни копита стават ревесирани.

Тази стойка се нарича „поза кутийка", защото изглежда все едно конят стои на малка кутийка, като слон в цирка.

Предните и задните копита по своето предназначение и роля трябва да имат различна форма. По мое наблюдение, за да действат конете ефективно и в хармония със своята биомеханика, задните копита трябва да са поне с 4 градуса по-остри от предните. Забележете, това не може да се постигне с коректиращо подковаване, а само с естествено обработване. Конете с променени и вече реверсирани ъгли трябва да се коригират оставяйки ги да отрастат високи пети в правилно направление. Те трябва да имат своя точка на опора в капсулата на копитото, която да се върне в правилно положение. Това може да изисква период от порядъка на 6месеца при редовно обработване на 4 седмици, но усилията и чакането ще си заслужават.

Рехабилитираща терапия:

Рехабилитацията без подкови цели да спре деформацията на копитата. Все повече хора се изумяват в силата на тази рехабилитация, дори в сериозни случаи на увреждане. Най-добре е професионалист да се захване с такава терапия, но ако не намерите сили и средства за такъв можете да започнете да се информирате чрез книгите на Пит Реми или Barefoot Blacksmith !Все пак е по-добре да се върши нещо, отколкото нищо! Потърсете съвет от хора започнали или минали през такива проблеми, с опит в естественото обработване на копитата. Първоначалната основна обработка е най-важната, следващите са поддържащи само правилната форма. Добре е да започнете и терапия на схванатите мускули на предната и задна част на коня. Регулярното поддържане на копитата създава правилна точка на отделяне от земята, правилен баланс и възвръщане на нормалния диапазон на движение на ставите, след това и мускулатурата ще се възстанови. Добре е в процеса на рехабилитация да се ползват обувки за конете. Марката Eaycare има такива с терапевтична възглавница. Марката има даже и възглавници за стимулация на кръвообръщението при не функциониращи стрелки.

Конете без подкови наистина са различни, защото са щастливи! Ако ви е грижа за качеството на живот на вашия кон, помислете за копитата му. Желая ви успех! Желанието и усилието ви да помогнете на коня си- ще ви бъде възнаградено!

 

от Chrisann Ware (Equine Myofunctional Therapist & Co-ordinator Equethy Barefoot Workshops

Equethy Barefoot Educational Workshops (Australia)

превод:Ренета Томова