Първи уроци

062

Урок № 1 - Психологическа подготовка или малко самоанализ

И така вие твърдо сте решили да се занимавате с конна езда. Защо вие това? Отговорете си на този въпрос- от любов към конете, от любов към спорта, заради вашето честолюбие, заради препоръка от доктор?... Причините могат да бъдат много и най-различни. Но ако вие не отхвърлите предварително всички излишни емоции, отвличащи ви от достигането на определената цел, може и да претърпите неуспех!

Ездата - това е сложно взаимодействие между коня и човека. При това човека трябва да се явява лидер в тези отношения, дори когато нищо не може, а конят е изключителен „професор". Често бива точно обратното. Увереността в себе си, съчетана със спокойна, не груба, но твърда настоятелност - са най-важни за Вашето общуване с конете. Ако Ви е страх от конете, по-добре не сядайте върху тях! Разберете какво искате! Може би искате просто да пообщувате с конете, да ги срешите, нахраните, да поседите край тях?

Урок № 2 - Полезни съвети

1. Преди езда преминаваме през следните упражнения:

1) работа на земя: непродължителна работа на корда; отстъпване на натиск; странични отстъпления; даване и държане на крака; приучаване към различни плашещи неща като чадър, пакети и всичко което може да уплаши коня

2) запознаване с амуницията

3) разходка навън - водим коня и изучаваме заедно с него света навън, пътеките

2. Научаваме се да бъдем само пътник върху коня!

1 крачка

Подгответе себе си вашия кон с помоща на Седемте Игри на Пат Парели:

Ако си мислите, че просто можете да скочите в седлото и да започнете да яздите - нещата няма да се развият както вие искате! Не забравяйте, че има определена програма по която трябва да премине обучението ви, няма как да започнете от края й!

2 крачка

Когато сте на коня поискайте да върви напред като използвате фазите на вежливост:

Фаза 1- усмихнте се! Погледнете напред и изпънете ръката с поводна напред. Ако конят не помръдне преминете към следващите фази.

Фаза 2- натиснете с крака, започвайки отгоре и стигайки до петите. Не натискайте силно, ако краката ви треперят - това е силно! Не забравяйте, че конете чувстват и кацнала отгоре им муха. Не мислете, че са безчувствени.

Фаза 3 - Цъкане с език, като не отпускате натиска с крака

Фаза 4 - Рамахайте края на въжето, удряйки леко отначало себе си от двете страни, ако конят тръгне веднага отпуснете шенкелите, спрете размахването, но не и усмивката:) Ако конят отново спре, започнете отначало.

Когато тръгне вашият кон, оставете го да върви в избраната от него посока. Не забравяйте, че вие на този етап се учите да бъдете само пътник! Вашата цел е да се синхронизирате с коня и всичко, което той прави!

Ако конят ви спира, спрете и вие, а след няколко секунди го помолете да тръгне отново. Ако конят се върти около вратата на манежа, останете с него и забравете за своите цели за момента ( колкото и да ви е тежко да го направите в първия момент).

Предайте управлението в ръцете на коня, това е целта! Трябва да станете част от него - умствено, емоционално и физически!

Най-важния урок, който трябва да се научи начинаещият (а и не само): ездач - това е да се откаже от бързината и да се научи на търпение край конете!

Ако конят се върти край вратата, истината (колкото и да е ужасна) е, че конят предпочита да е в конюшнята, отколкото да е с вас. Направете нещо по въпроса - пообщувайте, поиграйте с него!

Pat43.Ние от конна база „Табора" сме привърженици на школата на NH — Natural Horsemanship

Школата учи на правилно отношение с конете, помага да се установи контакт с коня, облекчава общуването и работата. Ние приемаме коня такъв, какъвто е. Той не е нито добър, нито лош, това е кон. Това е чувствително същество, то долавя всяка промяна в нашето вътрешно състояние. Конят няма да се доверява, да обича и да уважава някой, който постоянно се страхува от него, ядосва се, раздразнителен е или нетърпелив. В природата конете предпочитат да се спасят с бягство от хищника, какъвто се явява и човека. Но хилядолетията одомошаване на коня вече са изиграли своята роля в неговото поведение, затова и конете могат да бъдат съпричастни към чисто човешките отношения като приятелство, любов и тн. Човека трябва да спре да бъде хищник и да заеме позицията на партньор, взаимоотношенията с коня трябва да бъдат построени на принципа на доверието. Любовта, уважението и доверието винаги побеждават!

Основни принципи на Natural Horsemanship:

1. Това е подход, а не вид спорт. NH формира мислене, с помоща на което ще можете да коригирате всяка програма в обучението на коня.

2. Това е общуване с коня, което позволява да се изпълняват различни команди, не с принуда, а от добра воля. Конете ви слушат, не защото се страхуват, а защото искат да изпълнят командите ви.

3. Отношението с конете са на основата на лидерството. Вие трябва да се научите да сте лидер на вашия кон.

4. Конят трябва да е безопасен. Той не трябва да хапе, да се страхува, да рита. Трябва спокойно да върви до човека.

5. Обучението се основава на комфорта. Конят се стреми от дискомфорт към комфорт. Затова, ако икате нещо от него започете да му причинявате лек дискомфорт, докато конят не изпълни или се опита да изпълни желаното. Важно е дискомфорта да бъде премахнат моментално след като се постигне желаното и конят да бъде награден. Не забравяйте, че всичко това отнема време, заредете се с търпение.

6. Няма лоши или зли коне, има неуважителни коне. Поведението на коня се формира вследствие на неговото общуване и опит с хората. Но никога не е късно да му се обясни как трябва да се общува.

7. За да работите по методите на Natural Horsemanship не е необходимо да сте професионалист или спортист. Всеки може да се научи

8. Този метод е подходящ за всеки кон, без значение от пола, възраста, породата.

9. Обучението по Natural Horsemanship е видимо още след първите занимания.

10. Обучението се провежда под формата на игра, което гарантира интереса на коня.

11. По-голяма част от обучението се извършва от земя. Добрата работа от земя е гаранция за успеха ви в седлото.

Метода на Парели

Програмата за естествени отношения съставена от Парели няма достойни аналози, защото само чрез нея се постигат толкова добри резултати. Около двайсет години Пат Парели създава своята програма и обучава коне по целия свят. Ако трябва да говорим за основните принципи в неговата програма, трябва да се спрем на най-важния: Самоосъвършенстване. Става въпрос за това да променим себе си преди да започнем да работим с коня. „Не трябва да искаме нещо от коня, преди да сме поискали и променили нещо в себе си" – мисли Парели. Първите три нива се основават на „разбирането". А следващите нива са посветени за обучението на т.нар. "трудни коне". В същото време метода учи на трикове и работа с малки коне. С всеки следващ етап системата става все по-частна и детайлизирана, заниманията са по-динамични и интензивни.

Етапите са 10. Изучавайки както трябва всички, човек може да се превърне в майстор на конния спорт.