Пансион за коне

„Конюшнята е храм за коня"
                                               английска поговорка 

1707

 

В конна база "Табора" можете да оставите своя кон на нашите грижи! Раполагаме с широки светли боксове с поилки, отлична хигиена и всичко необходимо за удобството и комфорта на вашия кон. Конете ни имат изработена програма на отдих, храна и тренировки. Имаме оградени ливади с планинска прясна трева, държим конете да се чувстват свободни и да живеят естествено като истински коне!

В планината е най-добре!

Конна база „Табора" се намира в село Ичера, сгушило се в планината. От тук тръгват пътеки и неизведани пътища, тук можете заедно с ващия кон да се почувстване наистина свободни и да се наслаждавате на тази свобода в удобно за вас време, без ангажименти, без задължения.

Имаме гъвкави предложения за пансион и много примамливи цени!

Конна база „Табора" има още 5 вакантни места! Не се съмнявайте, че при нас живеят наистина щастливи коне!